Algemene reisvoorwaarden

Onze PDF met de volledige algemene voorwaarden kun je hier downloaden:

De belangrijkste onderdelen uit onze algemene voorwaarden. Over het algemeen geldt:

Boeking en betaling
▪ Na de bevestiging van een offerte voor jouw boeking hebben we een overeenkomst. We dienen binnen 7 dagen de aanbetaling te hebben
ontvangen. 6 weken voor de reis dienen we het restant te hebben ontvangen.

Sportactiviteiten, fitheid
▪ Zorg dat je fit bent want de activiteiten zijn inspannend!
▪ Je moet gezond zijn als je deelneemt zodat je geen risico voor jezelf en anderen vormt.
Bij twijfel dien je van tevoren met jouw arts te bespreken of je veilig kan deelnemen.

Reisdocumenten en verzekering
▪ Zorg dat je documenten (paspoort, ID) op orde zijn.
▪ Zorg voor een goede reisverzekering die alle activiteiten dekt. Je kan ook een annuleringsverzekering afsluiten.

Materiaal
▪ Materiaaluitgifte vindt plaats op de dag van aankomst, materiaalinname vindt plaats op de dag van vertrek.
▪ Over de gehele huurperiode blijf je hoofdelijk aansprakelijk voor het materiaal.
▪ Diefstal, verlies en beschadigingen dienen direct bij ons gemeld te worden.
▪ Je bent zelf verantwoordelijk om een (reis)verzekering af te sluiten die schade in verband met het materiaal dekt.

Annulering
▪ Voorafgaand aan de reis kan je annuleren. Wel hebben we kosten gemaakt en daarom dien je annuleringskosten te betalen.
▪ Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten
verschuldigd aan ons:
▪ tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
o vanaf 56 dagen (incl) tot 28 dagen voor de dag
van vertrek: 60% van de prijs;
o vanaf 28 dagen (incl) tot 14 dagen voor de dag
van vertrek: 85% van de prijs;
o vanaf 14 dagen (incl) voor de dag van vertrek:
100% van de prijs.
▪ Is er voor meer personen één boeking verricht en willen er minder personen mee dan is er sprake van een deelannulering.
We kunnen dan kiezen om in afwijking van de bovenstaande standaardbedragen de betaling van de volledige prijs minus de niet gemaakte
kosten als annuleringskosten te verlangen.
▪ In uitzonderlijke situaties kan het nodig zijn dat wij de reis annuleren door een overmachtsituatie.

Je wilt iets wijzigen
▪ Als je iets na de boeking wilt wijzigen, kan je dat aangeven. We gaan ons best doen het te wijzigen,
maar we kunnen het afwijzen. Soms leidt de wijziging ook tot een ander kostenplaatje dat wordt doorbelast.
Een verandering van datum of het aantal 
personen is geen wijziging, maar een annulering.

Risico en aansprakelijkheid
▪ Onze activiteiten zijn gaaf, maar het zijn risicosporten.
Er kan ondanks dat wij zorgvuldig handelen toch iets mis gaan met letsel of erger als gevolg. Als je
deelneemt moet je dat risico accepteren. Samen zorgen we ervoor dat we het risico beperken.
▪ Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebeurtenis/schade die ons niet valt toe te rekenen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overmacht.
▪ In de voorwaarden zijn binnen de wettelijke grenzen aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen. Dat ziet
bijvoorbeeld op uitsluitingen van aansprakelijkheid voor schade die niet is verzekerd.
▪ Jij bent verantwoordelijk voor de vergoeding van schade die je veroorzaakt.

Klachten
▪ Vind je dat we iets niet goed doen, zorg dan dat je het zo snel mogelijk bij ons meldt. Alleen dan kunnen we het proberen op
te lossen. 
▪ We proberen tijdens de reis een oplossing te vinden, maar mocht het niet naar tevredenheid zijn opgelost
dan kan je tot één maand na afloop van de reis bij ons een formele klacht indienen.
▪ Het niet of niet tijdig melden van de klacht (ter plaatse en achteraf) kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie.

Garantieregeling
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Surf & Ride gebruik van STO Garant.
Meer hierover kun je vinden op onze pagina ‘Garantieregeling’.

Overige punten
▪ Als je problemen tijdens de reis ondervindt, zullen we ons best doen je te helpen.
▪ Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

*Als je alleen reist, krijg je een bed in een gedeelde kamer. Mocht je dit niet willen, kan je dit aangeven bij opmerkingen. Dan kunnen we je informeren over de andere opties

**Als je met een groep reist deel je in tweetallen een privekamer. De prijs voor een oneven aantal mensen zal iets hoger uitvallen omdat 1 persoon dan een prive kamer krijgt. Dit zie je terug in je offerte later.

Bedankt voor je aanvraag!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op om deze te bespreken en je avontuur te bevestigen.